Czesława Ludwisiak

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Czesława Ludwisiak - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Ludwisiaka poświęcone miłości.