Wiersz miłosny Daniela Naborowskiego pod tytułem Pannom nabożnym

Pannom nabożnym

Wiem ja, za co tak często paciorki miewacie,

Za to, że tylko jednę rzecz potrzebną macie.

Bo co po pięknej twarzy, co po pięknym oku,

Gdybyście też nie mieli owej rzeczy w kroku.