Wiersz miłosny Dariusza Tomasza Lebiody pod tytułem ach gdybym mógł w tej chwili trzymać cię

ach gdybym mógł w tej chwili trzymać cię

ach gdybym mógł w tej chwili trzymać cię

za rękę czuć jej ciepłą gładkość rozumieć

jej prostą doskonałość

 

ach gdybym mógł w tej chwili rozgarniać

twoje włosy widzieć w nich światło dnia

słyszeć w nich nocny szelest snu

 

ach gdybym mógł w tej chwili objąć cię

za szyję i uczyć się na pamięć jej

pozornie łatwego do zapamiętania

kształtu