Wiersz miłosny Denisea Levertov pod tytułem Szczęśliwy sen

Szczęśliwy sen

Ucieszeni

naszym spotkaniem

ze śmiechem turlaliśmy się

po wielkim łożu.

 

To radość nie ograniczona

do erotyki — nie

ograniczona w żadnym sensie,

jak gdyby

 

wszystkie przeszkody

i bariery historii,

świadomego lęku,

niestosownego miejsca i pory

 

runęły

i znikły.

To była radość

 

dwóch rzek

łączących się w głębiach wód.

Przełożyła
Teresa Truszkowska