Wiersz miłosny Dera von Kurenberga pod tytułem Jak ciemna gwiazda się kryje

Jak ciemna gwiazda się kryje

Jak ciemna gwiazda się kryje za chmurami,

Tak ty na mój widok, piękna pani.

Zwróć na innego oczy swoje,

A nikt nie pozna, co łączy nas oboje.

 

Śliczna damo, pójdź ze mną wraz,

Dzielić chcę z tobą szczęsny i zły czas,

I pókim żyw pragnę miłować ciebie!

Lecz gdyby milszy ci był jakiś łotr,

Tego nie zdzierżę, jak Bóg w niebie!

Przełożyła
Wanda Markowska