Wiersz miłosny Dera von Kurenberga pod tytułem Zbieg

Zbieg

Chowałam sokoła dłużej niż rok cały;

Gdym go oswoiła, jak sztuki kazały,

Kiedym mu skrzydełka owinęła złotem,

Wzleciał, w obce strony umknął chyżym lotem.

Obaczyłam później mojego sokoła,

Miał na nogach piękne sznury dookoła,

Skrzydła jasnym złotem w powietrzu migają:

Niechaj Bóg połączy tych, co się kochają!

Przełożył
Ludomił German