Wiersz miłosny Dmytra Pawłyczki pod tytułem Miłość moja

Miłość moja

Miłości moja, tyś jak bóg —

Ja już nie wierzę, że istniejesz.

Pośród bezliku ziemskich trwóg

Zgubiły twoje imię dzieje.

 

Lecz ciągle jestem twoją częścią,

Choć to przed sobą samym kryję,

Choć nie w modlitwie lecz w przekleństwie

Zgaduję teraz twoją siłę.

 

Surowa w swej prawości, sądź

Łagodne niedowiarstwo me.

Zjaw się, błogosław, ogrzej, bądź,

Jeżeliś jest, jeżeliś jest.

Przełożył
Jan Czopik