Edmund Borzemski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Edmund Borzemski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Borzemskiego poświęcone miłości.