Wiersz miłosny Edwarda Popławskiego pod tytułem Kobieta klucze fotografia

Kobieta klucze fotografia

kobieta przyniosła do domu garść

czereśni położyła na stole obok

papierosów kluczy zapałek

spływała po nich woda jak po

piersiach gdy ogarnięte

pęczniejącym skrzydłem deszczu na

wzgórkach włosów łonowych

piętnują ciemną

tajemnicę rozkoszy czas zatrzymał

się jak zgubiony kadr fotografii

zimny od dotyku przyciskających

ją kluczy między nami

szeleściła już tylko martwa

skóra przywiązania naga jak jej

oczy odchodzące za ciemny

horyzont pragnienia