Wiersz miłosny Edwarda Popławskiego pod tytułem Wspomnienie

Wspomnienie

otwarty grzbiet notesu wilgotny

zapisany czerwienią pożądania

adresy kobiet zmarłych przyjaciół

telefon byłej żony

numer konta

zapiski przecinające białe szarpie

znaczeń nad bielą liter wiszą

wargi puste jak źrenica niezapisanej

kartki i tylko pamięć otwiera

dłonie parzące strachem ich

skóra marszczy się w

oddechu zamienionym na

twardy ból nieobecności jak

gdyby słowa szeleściły toporem w

martwych żyłach

wiersza