Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Chwilo słodkiego upojenia

Chwilo słodkiego upojenia

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Chwilo słodkiego upojenia,

gdy jestem blisko niego.

Nawet w czas burzy go nie rzucę.

 

I zapytałam serca swego,

dlaczego ludzie go kochają?

Oto wydana jestem tobie

przez siłę mej miłości.

 

Mój głos aż ochrypł od wołania:

"O, Mehe, w szczęściu żyj i zdrowiu!"

On w swym pałacu . . .   . . .   . . .

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski