Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Czyś nie przyszedł przez ojca, czy matkę

Czyś nie przyszedł

Czyś nie przyszedł przez ojca, czy matkę?

Czego brak ci? Czy wpadłeś do wody?

Czy umarłeś? Czyś jeszcze jest żywy?

Co się stało, że mnie porzuciłeś?

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski