Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Gdy ściskam ją

Gdy ściskam ją

Gdy ściskam ją,

wyciąga ręce

i czuję się jak ten, co z Puntu

pachnidłem namaszczony.

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski