Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Nadchodzi wolno Noc Wężowa

Nadchodzi wolno Noc

Nadchodzi wolno Noc Wężowa.

Ona jest przy mnie. Zapytała:

 

"Czyś jest kapłanem czy prorokiem,

czy nosisz mleko na ofiarę?"

 

"Szedłem po górach i dolinach,

morze wokoło obleciałem

z tą, co się w kanię przemieniła,

w niebo wdzierałem się codziennie."

 

"Wciąż będę szukał serca siostry,

które jest sprawcą mej choroby."

 

"O, przyjdź ty, który jesteś w niebie!

Przybądź i pomóż mi ją zdobyć,

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski