Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Piękno twej twarzy błyszczy i olśniewa

Piękno twej twarzy

Piękno twej twarzy błyszczy i olśniewa.

Bądź pozdrowiona!

Można się upić twoją piękną twarzą.

O, Hat-Hor, Złota!

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski