Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Po tamtej stronie - ukochana

Po tamtej stronie

Po tamtej stronie — ukochana,

ogromna rzeka między nami

i krokodyle na ławicach.

 

Lecz mimo to do wody schodzę,

śmiało pogrążam się w głębinę,

czuję się w wodzie taki dzielny,

że fala dla mych nóg, to ziemia,

bo miłość jej sił mi dodała

i cuda ze mną czyni.

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski