Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Skończ krzątanie, łoże gotuj

Skończ krzątanie

Skończ krzątanie, łoże gotuj.

Słuchaj, sługo, co ci mówię:

dla niej samej — weź muśliny,

łoże niech ma z tkanin króla,

i uważaj na bieliznę,

przesyconą wonnościami.

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski