Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Słychać krzyk dzikiej gęsi

Słychać krzyk dzikiej

Słychać krzyk dzikiej gęsi,

co połknęła przynętę.

Twoja miłość mnie sidli,

nie wiem, jak się wyplątać.

 

Sidła swoje zabiorę,

lecz cóż matce mej powiem:

co dzień przecież powracam

z całym ptaków naręczem.

 

Sideł dziś nie zastawiam:

twoja miłość mnie więzi.

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski