Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Twoja miłość przenika mi ciało

Twoja miłość przenika

Twoja miłość przenika mi ciało,

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

jak słodycze mieszają się z wodą,

jak pachnidłem przenika żywica,

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

 

Gdybyś pędził, by ujrzeć swą siostrę,

jak bojowe rumaki w potyczce,

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

uczyniłoby niebo jej miłość,

jak płomienie . . .   . . .   . . .

. . .   . . .   . . . i jak lot sokoła.

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski