Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Weszłam na wzgórze z moim bratem

Weszłam na wzgórze

Weszłam na wzgórze z moim bratem,

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

jest tam altanka dla spoczynku,

dla twej miłości upleciona.

 

Gdy biegłeś za mną wśród zarośli,

czarem mnie swoim upoiłeś,

przyjdź do mnie — pragnę, byś mnie poznał.

 

Ach, jakże się zmęczyłam.

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski