Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Zalecam się przez cały dzień

Zalecam się

Zalecam się przez cały dzień:

"No, nie bądź taka sroga."

Lecz pani moja nie pozwala.

 

Nie daj, bym dłużej musiał czekać,

bo nie potrafię zaprząc konia

przez wicher mej miłości.

Powozić także już nie mogę,?

i tylko leżę na rydwanie.

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski