Wiersz miłosny Egipskiej poezji miłosnej pod tytułem Złota przebywa w ptasich stawach

Złota przebywa w

Złota przebywa w ptasich stawach,

w siedlisku swej radości.

 

O, Złota, jakaś ty szczęśliwa!

Z egipskiego przełożył
Tadeusz Andrzejewski