Wiersz miłosny Elizabeth Barrett-Browning pod tytułem Jeśli musisz mię kochać

Jeśli musisz mię kochać

Jeśli musisz mię kochać, niech miłość ta będzie

Za nic, za miłość tylko samą. Nie mów sobie:

"Za uśmiech, za spojrzenie kocham ją — w sposobie,

Jakim przemawia słodko — myśl jej mam na względzie,

 

Co z myślą zgodna moją, albo — że z nią wszędzie

Wczas mi się staje luby". Może w jutra dobie

Odmienia się te cechy, którymi się zdobię

W oczach twych — aż i miłość, skoro z nich się przędzie,

 

Porwać się może w strzępy. Niechaj się nie snowa

Miłość twa przeto, iż mi dłoń twa łzy ociera —

Miłość stracić, zapomnieć łez łatwo, gdy owa

 

Litość stworzenie nędzne przygarnęła szczera!

Dla Miłości mię jeno kochaj, wiecznie nowa

By mogła trwać na wieki — Ta, co nie umiera.

Przełożyła
Z. Reutt-Witkowska