Wiersz miłosny Elsey Lasker-Schuler pod tytułem O moja bolesna namiętność

O moja bolesna namiętność

Mój sen jest młodą dziką łąką —

Ginie od suszy.

Suknie tak wokół dnia płoną...

Wszystkie ziemie stają dęba.

Czy mam cię zwabić śpiewem skowronka

Albo cię wezwać jak polny ptak

Tuuh! Tuuh!

Tak srebrne kłosy

Wrą u mych stóp...

O, moja bolesna namiętność

Płacze jak dziecko.

Przełożył
Leopold Lewin