Wiersz miłosny Elsey Lasker-Schuler pod tytułem Pieśń miłosna

Pieśń miłosna

Przyjdź do mnie nocą — snem objęci wrośnijmy w siebie.

Taka samotność w tym czuwaniu, taka męka.

Ptak jakiś obcy świt ogłasza na ciemnym niebie,

Gdy sen mój jeszcze zmaga się z tobą we mnie.

 

Nad źródłami rozpętuje się kwitnienie

I oczami twymi świeci nieśmiertelnie...

 

Przyjdź do mnie nocą — przez niebieskie przyjdź granice

W siedmiogwiezdnych butach, w miłość otulony.

Już z mglistych stropów nieba zstępują księżyce.

Spocznijmy w tej miłości jak dwa rzadkie ptaki

Poza światem, wplątani w trzcin wiotkie zasłony.

Przełożyła
Adriana Szymańska