Wiersz miłosny Elsey Lasker-Schuler pod tytułem Smutna jestem

Smutna jestem

Twe pocałunki mierzchną na mych wargach.

Już mnie nie kochasz więcej.

 

A gdyś przychodził!

Błękitniały wrota raju;

 

Wokół twego najsłodszego zdroju

Trzepotało moje serce.

 

Teraz pragnę je uszminkować,

Jak prostytutki barwią

Zwiędłą różę swych lędźwi.

 

Nasze oczy są na wpół przymknięte

Niczym umierające nieba —

 

Postarzał się księżyc.

Noc już nie będzie czuwała.

 

Zaledwie mnie sobie przypominasz.

Dokądże mi iść z moim sercem?

Przełożyła
Wanda Markowska