Elżbieta Drużbacka

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Elżbieta Drużbacka - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Drużbackiej poświęcone miłości.