Elżbieta Kaźmierczak-Fryckowska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Elżbieta Kaźmierczak-Fryckowska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kaźmierczak-Fryckowskiej poświęcone miłości.