Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Elżbieta Kozłowska-Świątkowska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kozłowskiej-Świątkowskiej poświęcone miłości.