Wiersz miłosny Emily Dickinson pod tytułem Czekać godzinę - to długo

Czekać godzinę - to długo

Czekać Godzinę — to długo —

Jeśli Miłość ma się tuż przed sobą —

Czekać Wieczność całą — to krótko —

Jeśli Miłość jest w końcu nagrodą —

Przełożył
Stanisław Barańczak