Wiersz miłosny Emily Dickinson pod tytułem Dwa razy tylko utraciłam

Dwa razy tylko utraciłam

Dwa razy tylko utraciłam

Aż tyle — wchłonął to grób.

Dwa razy jak żebraczka

Stałam u Bożych wrót!

 

Anioły — dwakroć zesłane —

Spłaciły mnie — mogłam żyć

Włamywaczu! Bankierze —

Ojcze! Znów nie mam nic!

Przełożył
Stanisław Barańczak