Wiersz miłosny Emily Dickinson pod tytułem Miłość - jest wcześniej niż życie

Miłość — jest wcześniej niż życie

Miłość — jest wcześniej niż Życie —

Trwa dłużej niż Śmierć — jest Stworzenia

Pierwszym Aktem — głównym Aktorem

Na scenie, jaką jest Ziemia —

Przełożył
Stanisław Barańczak