Wiersz miłosny Emily Dickinson pod tytułem Osłupiałe "Dlaczego"

Osłupiałe "Dlaczego"

Osłupiałe "Dlaczego"

To cała mowa Miłości —

Najpotężniejsze serce

Druzgoczą te trzy zgłoski.

Przełożył
Stanisław Barańczak