Wiersz miłosny Emily Dickinson pod tytułem Wody - uczy pragnienie

Wody — uczy pragnienie

Wody — uczy pragnienie.

Brzegu — morskie przestrzenie.

Ekstazy — ból tępy jak ćwiek —

Pokoju — o Bitwach pamięć —

Miłości — nagrobny Kamień —

Ptaków — Śnieg.

Przełożył
Stanisław Barańczak