Erica Jong

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Erica Jong - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Jonga poświęcone miłości.