Wiersz miłosny Eugeniusza Boratyńskiego pod tytułem Do ***

Do ***

Jak wiele w tak niewiele dni

Przeżyć, doświadczyć potrafiłaś

I w buntowniczym ogniu krwi

Jakże się strasznie przepaliłaś!

Nużących marzeń służebnica,

Duchowej pustki żałobnica,

Jakie to jeszcze roisz sny?

Jak Magdalena lejesz łzy

I śmiejesz się jak czarownica!

Przełożył z rosyjskiego
Adam Pomorski