Wiersz miłosny Eugeniusza Wachowiaka pod tytułem Do Żony

Do Żony

Oddzielić żaluzją szczęście

w ciepłym pokoju

trudno we dwoje

Żono.

 

Może być ono wtedy

kulą z dziecięcej choinki.

 

Przywarła do ściany domu

skurczona nieszczęściem postać

nieznana nam Żono moja

Troska.

 

Oddzielić żaluzją szczęście

w ciepłym pokoju

trudno we dwoje

Żono

 

Może być ono wtedy

kulą pierzastą dmuchawca.