Ewa Laśkiewicz-Albińska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Ewa Laśkiewicz-Albińska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Laśkiewicz-Albińskiej poświęcone miłości.