Wiersz miłosny Ewy Lipskiej pod tytułem Kiedy mówimy o starości

Kiedy mówimy o starości

Kiedy mówimy o starości

niemowlęta słów chodzą mi po języku.

Kiedy mówimy o miłości

o, kiedy mówimy o miłości — — —

Kiedy mówimy o topielcach

nabieram wody w usta.