Wiersz miłosny Ewy Zielińskiej pod tytułem Miłość

Miłość

kłujesz mnie jak osa

nic więcej