Wiersz miłosny Ewy Żyłowskkiej pod tytułem Wtul mnie w swój oddech

Wtul mnie w swój oddech

Wtul mnie w swój oddech

Zabierz tam

Gdzie należę tylko do Ciebie

Rozkołysz mnie w westchnieniach

l zapomnij o

Wschodzie słońca

 

A ja obdarzę Cię

Swoją opatrzną skłonnością

I z twardego miału

Stworzę Ci nową postać

maj 1992