Wiersz miłosny Florusa pod tytułem Imię zaczarowane

Imię zaczarowane

Gdy sadziłem w mym ogrodzie

Młode grusze i jabłonie,

Na ich korze wypisałem

Imię mego pożądania.

Jakiż teraz będzie kres?

Kiedyż serce się uciszy?

Rośnie drzewo, miłość rośnie.

Duch litery przeistacza.

Przełożył Zygmunt Kubiak