Fokilides

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Fokilides - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Fokilidesa poświęcone miłości.