Wiersz miłosny Francisa Picabia pod tytułem Twoje oczy

Twoje oczy

podziwiam twoje oczy

twoje imię

twój glos

twoje ciało

chodź pójdziemy

do ciebie

pomożesz mi

w myśleniu o tobie

Przełożył z francuskiego
Robert Stiller