Wiersz miłosny Franciszka Karpińskiego pod tytułem Pieśń pasterska do Zosi

Pieśń pasterska do Zosi

W Zosi wszystkie me żądze,

Zosia moje pieniądze;

Kiedy przy mnie przebywa,

Na niczym mi nie zbywa.

 

Jeślibym ją utracił,

To bym zdrowiem zapłacił;

Tylko gdy ją całuję,

Wtenczas życia moc czuję.

 

Na zielonej leszczynie

Ptaszek śpiewa ptaszynie,

I chwali ją, i prosi.

A ja śpiewam mej Zosi.