Francois Villon

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Francois Villon - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Villona poświęcone miłości.