Wiersz miłosny Franza Werfela pod tytułem Pieśń miłości

Pieśń miłości

Wszystko, co płynie z nas,

Wędruje w inną dal.

Kocham cię — czuję tak,

Jakbym pokochał świat.

 

Kiedy wywyższam cię,

Uśmiechem lśni twój krok.

Gdy ustaje mój ból,

Otwiera mi się raj.

 

Ach, to co losem zwą,

Unosi zwiewna mgła!

Strzała dosięgła mnie...

Gdybymż ci szczęście dał!

 

Gdy twój zadźwięczy flet,

Rozjaśnia się mój dzień.

Myśmy na ziemi tu

Bogom podobni, spójrz!

Przełożyła
Krystyna Kamińska