Wiersz miłosny Franza Werfela pod tytułem Spotkanie spojrzeniem

Spotkanie spojrzeniem

Spojrzenie!

Ukłon, pragnienie, błyskanie

Od gwiezdnych czasów ponowne spotkanie.

Spełnia się los

Ulica płynie prędzej

Szybkie, gorące rozstanie!

Odwracam się: jeszcze, jeszcze jest czas!

A teraz: już nigdy więcej!

Przełożyła
Krystyna Kamińska