Wiersz miłosny Friederika Mayrockera pod tytułem Z twojego nieba łagodnych

Z twojego nieba łagodnych

Z twojego nieba łagodnych

spełnień

przeniesiona w labirynt

niewypowiedzianych myśli i pragnień

przekreślona przez chmuroszczelne

pancerniki

niezwyczajną amunicją —

nieprzypominalna miłość

 

nieprzypominalna miłość krąży

bezgłośnie w niebieskich zatokach

mojego serca

Przełożył
Jacek St. Buras