Wiersz miłosny Georga Trakla pod tytułem Nocą

Nocą

Błękit mych oczu zagasł tej nocy,

Czerwone złoto mojego serca. O, jak cicho pali się

światło!

 

Twój błękitny płaszcz opina tonącego;

Twoje czerwone usta przypieczętowały zamroczenie

kochanka.

Przełożył
Leopold Lewin